Miért érdemes támogatni a Tatabányai Otthon Segítünk Alapítványt?

Válság ide, válság oda, vannak olyan értékek, melyek mindig meg kell, hogy maradjanak!

Támogatást adhat még

Természetben, a bentlakásos képzések körülményeinek kedvezményes biztosításával, irodaszerekkel, oktatástechnikai eszközökkel, hellyel, számítógéppel, stb.
(A társasági és osztalékadó alapján gazdálkodó szervezetek a közhasznú szervezeteknek adott adomány 100%-át számolhatják el adóalapot csökkentő módon. Tartós adományozás esetén a kedvezmény további 20%. A kedvezmény mértéke összességében legfeljebb az adózás előtti eredmény 20%-a lehet, illetve kiemelkedően közhasznú és közhasznú szervezet támogatása esetén 25%. /1995. évi LXXXI. tv. 7. (5)-(6) bek../
Az adományozó részére nem számít vagyoni előnynek (tehát nem minősül reklámnak) az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. /1995. évi CXVII. Tv. 41.§(6) bek. és 1996. évi LXXXI. tv. 4. § 1/b/)

Támogatását, segítségét köszönöm!